צְדוֹקִים

יוחנן המטביל גינה אותם:

מתי ג 7-9; לוקס ג 7-9

לא האמינו בתחיית המתים:

מתי כב 23-34; מרק׳ יב 18-27; לוקס כ 27-40; מה״ש כג 7, 8

ישוע הזהיר את תלמידיו מפניהם:

מתי טז 6-12

רדפו את התלמידים:

מה״ש ד 1-3; ה 17-33