צִדְקִיָּהוּ

1. נעשה מלך על יהודה ע״י נבוכדנאצר:

מל״ב כד 17, 18; ירמ׳ לז 1; דהי״א ג 15; דהי״ב לו 10

הפר נאמנותו לנבוכדנאצר:

מל״ב כד 20; ירמ׳ נב 3; יחז׳ יז 12-21; דהי״ב לו 13

כרת ברית עם מצרים:

יחז׳ יז 11-18

מגנים את חוסר נאמנותו:

ירמיהו:

ירמ׳ כא; כד 8-10; כז 12-22; לב 3-5; לד; לז 7-10, 17; לח 14-28; דהי״ב לו 12

יחזקאל:

יחז׳ יב 10-16; יז 12-21

אסר את ירמיהו על שגינה אותו:

ירמ׳ לב 2, 3; לז 15-21; לח 5-28

ביקש שירמיהו יפגיע בעדו:

ירמ׳ כא 1-3; לז 3; לח 14-27

מלכותו המרושעת:

מל״ב כד 19, 20; ירמ׳ לז 2; לח 5, 19, 24-26; נב 2; דהי״ב לו 12, 13

נבוכדנאצר מחריב את ירושלים ואת בית המקדש, לוקח אותו בשבי לבבל, הורג את בניו ומוציא את עיניו:

מל״ב כה 1-10; ירמ׳ א 3; לב 1, 2; לט 1-10; נא 59; נב 4-30 דהי״ב לו 17-20

2. נכדו של יהויקים:

דהי״א ג 16

3. נביא שקר:

ירמ׳ כט 21-23

4. שר ביהודה:

ירמ׳ לו 12

5. נביא שקר שניבא לאחאב שינצח את ארם:

מל״א כב 11; דהי״ב יח 10

הוא היכה את מכיהו, הנביא אמיתי:

מל״א כב 24; דהי״ב יח 23