צדקה

באמונה:

ברא׳ טו 6; רומ׳ ד 3, 5, 9, 11, 13, 20, 22, 24

מעיל:

איוב כט 14; מתי כב 11-14

ציות נחשב לצדקה:

דבר׳ ו 25; איוב לג 26

פרי:

דבר׳ ו 25; יהושע כב 31; ישע׳ כח 17; לב 16-18; לג 15-17; נה 12, 13; נח 6-14; סב 1; יחז׳ יח 5-9; לג 15; הושע י 12; מלא׳ ג 3; ד 2; תהל׳ א 3; טו 1-5; כד 3-5; קא 3, 4; קו 3; קיב 4-8; משלי ב 5-20; י 2, 16; יא 5, 6, 18, 19, 30; יב 28; יג 6; יד 34; כא 3; כט 7; דנ׳ יב 3; מתי ה 20; יב 35, 50; מרק׳ ג 33-35; לוקס ג 10-14; ח 15; יוח׳ ג 21, 33; ח 47, 49; יג 35; יד 21-24; טו 4, 5, 8, 12; מה״ש ט 36; יא 29, 30; יט 19; רומ׳ ה 1-5; ו 19-22; ז 4-6; ח 4-6; יד 17-19; טו 1-7; קור״א ד 19, 20; יב 3; יג 1-13; קור״ב ב 17; ז 10, 11; ט 10; י 5; יג 5; גלט׳ ד 6; ה 22, 23; ו 7, 8; אפס׳ א 13, 14; ה 9; פיל׳ א 11, 27-29; ב 13; ג 12-14; ד 11-13; קול׳ א 12, 13; ג 3, 5, 9-17; תסל״א א 3, 9, 10; תסל״ב א 3-5; טימ״א ב 9, 10; ה 9, 10; טימ״ב ב 22; ד 6-8; טיט׳ ב 2, 11, 12; ג 14; פילמ׳ א 5, 6; יעקב א 27; ב 14-26; ג 11-18; כיפ״א ג 1-11, 14; ד 2; כיפ״ב א 5-9; יוח״א ב 3-6, 10, 11, 24, 29; ג 3, 6, 7, 9-11, 14, 17-24; ד 4-21; ה 1-5, 10, 13, 18; יוח״ב א 9; יוח״ג א 11; התג׳ ב 2, 3, 19

מסומלת:

יחז׳ מז 12; התג׳ כב 2 ;