צְבֹיִם, צְבֹאיִם

1. אחת הערים שנהרסו עם סדום:

ברא׳ י 19; יד 2, 8; דבר׳ כט 22; הושע יא 8

2. עיר ועמק בשבט בנימין:

שמ״א יג 18; נחמ׳ יא 34