צְּבָיִים

מקום שמיקומו לא ידוע:

עזרא ב 57; נחמ׳ ז 59