צוֹבָה

נקראת גם צוֹבָה חֲמָת, חֲמָת צוֹבָה; ממלכה צפונה לא״י:

שמ״א יד 47

נכבשה ע״י דוד:

שמ״ב ח 3-8, 12; מל״א יא 23, 24; דהי״א יח 2-9

תושביה היו שכירי חרב של העמונים נגד דוד:

שמ״ב י 6-19; דהי״א יט 6-19 דוד חיבר את תהל׳ ס אחרי שניצח אותם

שלמה פלש אל שטחם:

דהי״ב ח 3