צבאות

למי בישראל היתה חובה לשרת:

במד׳ א 2, 3; כו 2; דהי״ב כה 5

מי היה פטור משרות צבאי:

במד׳ א 47-50; ב 33; דבר׳ כ 5-9; שפט׳ ז 3

ספירת אנשי צבא:

במד׳ א 2, 3; כו 2; שמ״א יא 8; שמ״ב יח 1, 2; כד 1-9; מל״א כ 15; דהי״ב כה 5

גיוס:

במד׳ לא 4; שפט׳ כ 10

שאול מגייס אנשי חיל שישרתו אצלו:

שמ״א יד 52

קצינים:

שר־צבא:

שמ״א יד 50; שמ״ב ב 8; ח 16; יז 25; יט 14; כ 23

שרי אלפים ושרי מאות:

במד׳ ב 3, 31; לא 14, 48; שמ״א יז 18; מל״ב יא 15; דהי״א כז 1-22; כח 1; דהי״ב יז 12-19; כה 5

שרי חמישים:

מל״ב א 9; ישע׳ ג 3 ;

כיצד הזעיקו:

תקיעה בשופר או בחצוצרה:

במד׳ י 9; שפט׳ ג 27; ו 34; שמ״א יג 3, 4

שליחת נתחי בקר לכל השבטים:

שמ״א יא 7

סרבו לבוא:

שפט׳ כא 5-11 עם 20

טקטיקה:

1. חונים וצועדים:

במד׳ ב

2. חמושים:

שמות יג 18; דהי״א יב 34

3. בשורות:

יואל ב 7

בשלושה ראשים:

שפט׳ ז 16; ט 43; שמ״א יא 11; יג 17, 18; שמ״ב יח 2; איוב א 17

מוסרים פקודות באמצעות תקיעה בשופר:

שמ״ב ב 28; יח 16; כ 1, 22; נחמ׳ ד 18, 20

תכסיסים (מארב):

בעי:

יהושע ח 2-22

בשכם:

שפט׳ ט 25, 34

בגבעה:

שפט׳ כ 29-43

בהַר צְמָרַיִם:

דהי״ב יג 13

ע״י יהושפט:

דהי״ב כ 22

ריגול:

בירחו:

יהושע ב 1-24

בעי:

יהושע ז 2, 3

בבית־אל:

שפט׳ א 23, 24

בלאיש:

שפט׳ יח 2-10

התקפות לילה:

ברא׳ יד 15; שפט׳ ז 16-22

פיתוי:

יהושע ח 4-22; שפט׳ כ 29-43; נחמ׳ ו

מסע חורף:

שמ״ב יא 1; דהי״א כ 1

עיכוב:

שמ״ב יז 7-14

התקפת בזק:

אברם רודף אחרי כדרלעמר:

ברא׳ יד 14, 15

יהושע נגד האמורים:

יהושע י 6, 9

יהושע נגד המלכים בני הברית:

יהושע יא 7

דוד נגד הפלישתים:

שמ״ב ה 23-25

צועדים ללא הפסקות:

יהושע י 9; ישע׳ ה 26, 27

מצור:

ירמ׳ לט 1

ביריחו:

יהושע ו

בשורון:

מל״ב ו 24-33; ז

בירושלים:

מל״ב כה 1-3

שימוש בכלי מצור:

ירמ׳ ו 6; דהי״ב כו 15

התבצרויות:

שפט׳ ט 31; שמ״ב ה 9; מל״ב כה 1; ישע׳ כב 10; כה 12; כט 3; לב 14; ירמ׳ ו 6; לב 24; לג 4; נא 53; יחז׳ ד 2; יז 17; כא 27; כו 8; לג 27; נחום ב 2; ג 14; דנ׳ יא 15, 19; נחמ׳ ג 8; ד 2; דהי״ב יא 11; כו 9

דגלים, נסים:

במד׳ ב 2, 3, 10, 17, 18, 25, 31, 34; י 14, 18, 22, 25

מדים:

יחז׳ כג 6, 12; נחום ב 4

צבא סדיר:

שמ״א יג 2; דהי״א כז; דהי״ב א 14; יז 12-19; כו 11-15

טכסים דתיים:

דורשים את אלוהים לפני קרב:

במד׳ כז 21; שפט׳ א 1; שמ״א יד 19, 37-41; כג 2-12; ל 8; שמ״ב ב 1; ה 19, 23; מל״א כב 7-28; מל״ב ג 11-19; ירמ׳ לז 7-10; דהי״א יד 10, 14

קרבנות:

שמ״א יג 11, 12

הטהרות:

במד׳ לא 19-24

המנעות מטואה:

דבר׳ כג 10

קצין מתנדב:

דהי״ב יז 16

זמרים שליוו את הצבא והיללו את ה׳:

דהי״ב כ 21, 22

נושאים לקרב את ארון הברית:

יהושע ו 6, 7, 13; שמ״א ד 4-11

אלוהים עוזר לצבא:

כשאהרון וחור מרימים את ידי משה:

שמות יז 11, 12

במצור עך יריחו:

יהושע ו

השמש עומדת דום:

יהושע י 11-14

נצחון גדעון:

שפט׳ ז

בהתקפות נגד שומרון:

מל״א כ; מל״ב ז

נצחונות יהושפט:

מל״ב ג; דהי״ב כ

מלאך ה׳ היכה את צבא אשור:

מל״ב יט 35

צבא מתערב בירושת המלכות:

שמ״ב ב 8-10; מל״א טז 16; מל״ב יא 4-12

צבא דוד מורכב מאנשים משולי החברה:

שמ״א כב 1, 2

שכירי חרב:

שמ״ב י 6; דהי״א יט 6, 7; דהי״ב כה 5, 6

בעלי ברית:

יהושע י 1-5; יא 1-5; שפט׳ א 3; שמ״ב י 6, 15, 16, 19; מל״א טו 20; כב 1-4; מל״ב טז 9; יח 19-21; ישע׳ ז 1-9; ח 9-12; נד 15; תהל׳ פג 2-13; דהי״א יט 6, 7; דהי״ב טז 2-9; יח 1, 3; כ 1; כב 5; כח 16, 20

עידוד לפני קרב:

דבר׳ כ 1-9

תרועות קרב:

שפט׳ ז 18; שמ״א יז 20, 52

חגיגות נצחון:

בשירים:

שפט׳ ה; שמ״א יח 6, 7

בנגינת כל זמר:

דהי״ב כ 28

במחולות:

שמ״א יח 6, 7

שכר הצטיינות:

יהושע נותן את ביתו לאישה:

יהושע טו 16, 17

שמלך נותן את ביתו:

שמ״א יז 25; יח 17-28

העלה בדרגה:

שמ״ב כג 8-39; דהי״א יא 6, 10-47

חלק בשלל:

במד׳ לא 25-47

ילדים לומדים להשתמש בקשת:

שמ״ב א 18

אכן נענש על חוסר ציות:

יהושע ז

מפקד שמי:

שמ״א יד 17; במד׳ לא 48, 49

פניקה בצבא:

ישע׳ ל 17

מדינים:

שפט׳ ז 21

פלישתים:

שמ״א יד 15-19

ארמים:

מל״ב ז 7-15

חיילים הורגים זא את זה תוך כדי נסיון להמלט:

שמ״א יד 20; לא 4-6

בחירת גיבורים המייצגים את הצבא:

שמ״א יז 8-53; שמ״ב ב 14-17; כא 15-22

אסור לסמוך על צבא:

תהל׳ לג 16; מד 7

חיל ליווי:

מל״ב א 9; מה״ש כג 23, 24, 31-33

הבצא הרומי:

שר אלף:

מה״ש כב 24-29

שר מאה:

מתי ח 5, 8; כז 54; לוקס ז 2; כג 47; מה״ש י 1, 7, 22; כא 32; כב 26; כג 17, 23; כד 23; כז 1, 11, 43; כח 16

גדוד:

מה״ש י 1; כז 1

עבור צבאות אחרים:

; ; ; ; ; ;

עבור כלי מלחמה:

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

מטפורי:

דבר׳ לג 2; מל״ב ו 17; תהל׳ לד 8; סח 18; התג׳ ט 16