צַאֲנָן, צְנָן

מקום שמיקומו לא ידוע:

יהושע טו 37; מיכה א 11